luni, 14 decembrie 2015

Eveniment despre antreprenoriat în turismul rural

Vineri, 11 decembrie 2015, de la ora 09.00, la Hotel Ramada din Oradea, am participat alături de parteneri studenți și colaboratori la conferința de încheiere a proiectului „Model integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării forței de muncă în sectorul turistic”.


Este un proiect POSDRU/135/5.2/S/124779 realizat de APPAR- Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România, în parteneriat cu AJOFM Covasna, Consiliul Județean Covasna, Fundația LAM, OTP Consulting precum și comuna Diosig din județul Bihor.Proiectul urmărește dezvoltarea turismului și promovarea ocupării forței de muncă din mediul rural
Proiectul a fost derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-­2013, a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European DMI 5.2 și a avut ca obiectiv principal asigurarea pe termen mediu și lung a sustenabilității economiilor locale prin dezvoltarea, creșterea și perfecționarea resurselor umane din mediul rural din județele Bihor și Covasna, prin facilitarea accesului la piața forței de muncă.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele proiectului și s-au discutat posibilităților de implementare a strategiei integrate elaborate pentru județul Bihor. De asemenea, a avut loc un atelier strategic, la care au participat reprezentanții instituțiilor județene cu competențe în domeniul turismului rural, și-au prezentat punctele de vedere și recomandările privind dezvoltarea turismului rural și promovarea ocupării forței de muncă din mediul rural.

Strategia de dezvoltare a turismului rural în județul Bihor
Unul dintre rezultatele importante ale proiectului a fost Strategia de dezvoltare a turismului rural în județul Bihor - un instrument pentru dezvoltarea turismului rural în scopul creșterii gradului de ocupare a forței de muncă din mediul rural în domeniul turistic. Documentul a fost fundamentat pe cercetări sociologice primare, respectiv pe date și informații provenind de la instituțiile abilitate. Unul dintre aspectele importante ale strategiei s-a referit la modalitățile prin care cultura antreprenorială poate fi dezvoltată și cultivată în rândul grupului-țintă direct vizat de proiect.

Cultura antreprenorială și turismul sunt de interes și pentru noi, universitarii economiști
De altfel, cultura antreprenorială și turismul sunt subiecte de interes și pentru profesorii și studenții din Facultatea de Științe Economice, din Departamentul de Management-Marketing. Facultatea mea promovează antreprenoriatul și turismul prin programele sale de studii (unul dintre programele de studii ale FSE este ECTS- Economia Turismului, Comerțului și Serviciilor- program pe care eu l-am absolvit la licență), prin cursurile, proiectele, activitățile, evenimentele, unele dintre acestea desfășurate alături de partenerii noștri din mediul economic și social.


Cu APPAR suntem prieteni vechi…
Departamentul de Management-Marketing, și APPAR- Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România sunt parteneri care au lucrat împreună și în alte proiecte. Amintesc aici proiectul CoWorking care s-a desfășurat în luna iunie 2015 la Universitatea din Oradea, în cadrul acestuia am prezentat Programul de mentorat al Departamentului de Management Marketing și am organizat  evenimentul Absolvenți în fața angajatorilor. O altă activitate comună a avut loc în luna octombrie 2015 când studenții mei de la Management și de la Marketing și nu numai au vizitat un incubator de afaceri sociale în comuna Diosig, au aflat despre modalitățile prin care sectorul public și mediul de afaceri pot colabora eficient în dezvoltarea unor modele inovative de economie socială. Un alt subiect de interes pentru studenți a fost înființarea întreprinderilor sociale, forme noi de organizare a activităților lucrative de care beneficiază comunitățile locale, mediul de afaceri și persoanele dezavantajate.

… avem interese comune
Antreprenoriatul, întreprinderile sociale, economia socială și incubatoarele de afaceri precum și managementul și marketingul acestora sunt subiecte de interes pentru proiectele APPAR și subiecte ale cercetării științifice pentru mine și colegii mei profesori și studenți de la Departamentul de Management Marketing și de la Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea. 

Aici găsiți mai multe poze de la eveniment. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu