marți, 4 decembrie 2007

Cinci sarcini tehnologice ale unui lider complex

Foloseşte tehnologia

Aceasta asigură eficienţa şi spectaculozitatea proceselor pe care liderul le desfăşoară. Tehnologia este o realitate a zilelor noastre, o stare de lucruri pe care liderul ştie cum să facă să funcţioneze în favoarea sa şi a organizaţiei sale. Tehnologia sporeşte capacitatea de cunoaştere, forţa şi impactul acţiunilor liderului.

Foloseşte mai multe canale de livrare a beneficiilor

Beneficiile care decurg din existenţa şi activitatea liderului sunt multiple şi diverse. De aceea este nevoie de mai multe canale de a le livra: întâlniri faţă în faţă, e-mailuri, discuţii în grup reale şi virtuale, informaţii în formă scrisă materială şi electronică, adresate intelectului sau simţului artistic ori credinţelor adânc înrădăcinate în sufletele oamenilor. Un lider complex foloseşte discursul, scrisul, arta, teatrul muzica, televiziunea şi Internetul ca şi canale de livrare a conţinutului. Cu cât mai multe canale de livrare, cu atât mai mari şanse de percepere a conţinutului de către oamenii cu care liderul vrea, poate şi trebuie să lucreze.

Livrează beneficiile organizaţionale în diverse forme

Oamenii pe care liderul îi serveşte şi pe care îi înrâureşte au nevoi multiple şi complexe. Ei vor beneficii materiale, financiare, beneficii care decurg din calitatea de membru, beneficii de cunoaştere şi de acces la informaţii, beneficii care decurg din activitatea de echipă, satisfacţia scopului atins sau, măcar, a încercării de a-l atinge. Liderul foloseşte tehnologia pentru a livra oamenilor cu care lucrează aceste beneficii şi, mai ales, pentru a-i împuternici pe oameni să le poată obţine ei înşişi.

Urmăreşte impactul

Fii scurt, fii de impact! Tehnologia te ajută să fii rezonabil de scurt şi să ai maximum de impact. Astăzi nimeni nu mai vrea conţinut voluminos, nu are timp să citească ori răbdare să înţeleagă. Lasă volumul să cedeze locul impactului. În loc de a le oferi conţinut, oferă oamenilor ocazia să caute şi să găsească acest conţinut.

Găseşte forme noi şi inedite de exprimare

Ştiinţa şi arta, literatura şi fizica, matematica şi astronomia, religia şi filozofia, pictura şi dansul, viaţa însăşi, toate sunt forme de exprimare a unui conţinut pe care liderul autentic este pregătit să îl facă cunoscut oamenilor. Tehnologia va pune aceste dimensiuni de exprimare în valoare iar liderul va stăpâni tehnologia şi va potenţa prin ea forţa sa de exprimare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu